Vallning

Godkänt Vallanlagstest 29/4 2012

Intresse: 4
Intresse(0 ointresserad - 5 Totalt fokuserad)

Naturlig förmåga: 5
(0 Ingen kontroll - 5 Total kontroll)                                                    

Mental uthållighet: 4
(0 ger upp vid minsta motg. –5 Ger aldrig upp)

Samarbete/styrbarhet: 3 
(ingår ej i snittp) (0 Totalt ostyrbar - 5 Extremt förarvek)

Helhetsintryck & Kommentarer: (allmänintryck, skäller/skäller ej, ev. eye osv.)  
Mjuk, mkt trevlig, arbetsvillig, håller avstånd. Lycka till

Snittpoäng 4,33

Denna hemsida är byggd med N.nu - prova gratis du med.(info & kontakt)